Ovaj jednodnevni program za učenje je napravljen kako bi pružio osnove upravljanja promjenom i kako bi sudjelovatelji razumjeli koristi koje učinkovito upravljanje ima po organizaciju. Pet načela se primjenjuje na pravi projekt ili inicijativu za promjenu kako bi se izgradila svijest i želja za implementacijom upravljanja promjenama.

Ciljevi učenja

Glavne koristi od ovog programa su:

 • Ustvrđena definicija upravljanja promjenama i razumijevanje njezine vrijednosti
 • Razumijevanje utjecaja na ishode organizacije
 • Razumijevanje veze između tehničke strane i ljudske strane promjene
 • Brz prikaz istraživanja i najboljih primjera u upravljanju promjenama
 • Razumijevanje kako primijeniti ADKAR Model
 • Razvoj plana posvećenosti aktivnostima

Ovaj program nudi razumijevanje osnova upravljanja promjenom i prikladan je za svakog na koga promjene utječu.

 • Viši lideri koji moraju bolje procijeniti koristi od strukturiranog pristupa kako bi postigli organizacijske ishode
 • Lideri s velikim potencijalom koji moraju bolje razumjeti upravljanje promjenom
 • Ključni akteri na koje utječu promjene
 • Agenti prodaje koji moraju razumjeti osnove i uspostaviti zajednički jezik s praktičarima promjene
 • Projektni timovi koji moraju razumjeti zašto i kako primijeniti strukturirani pristup

Nije predviđen za praktičare upravljanja promjenom i ne uključuje certifikaciju bilo koje razine.

Raspored programa

Šta je upravljanje promjenom?

 • Stvaranje zajedničke definicije
 • Isporučivanje rezultata i ishoda

Princip 1: Mijenjamo se s razlogom

 • Razlozi za promjenu
 • Promjena kao proces

Princip 2: Organizacijska promjena zahtjeva osobnu promjenu (promjenu pojedinca)

 • Pojedinci kao jedinica promjene
 • Obuhvaćene skupine i aspekti promjene posla

Princip 3: Organizacijski ishodi su kolektivni rezultat osobne promjene

 • Povezivanje pojedinaca s promjenom u organizaciji
 • ROI čimbenici učinkovite promjene

Princip 4: Upravljanje promjenom je okvir koji pruža mogućnosti

 • Dijagnostika i procjena
 • Glavni pomoćnici za uspjeh
 • Uloge u upravljanju promjenom
 • Upravljanje otporom

Princip 5: Upravljanje promjenom primjenjujemo kako bismo uvidjeli koristi od promjene

 • Mobilizacija usvajanja i uporabe
 • Stavke aktivnosti i sljedeći koraci.

Materijali uključeni u paket:

• Radna bilježnica, brošure i priručnik za procjenu
• Best Practices in Change Management – Izvadak iz 11. izdanja
• Knjiga Change Management: The People Side of Change Research Hub – digitalna verzija Best Practices in Change Management – 11. izdanje ( jednogodišnja pretplata)

Preduvjet: nema

PREDSTAVLJAJUĆI PROGRAMI