CHANGE MANAGEMENT SPONZORSKA DELAVNICA

Več kot 20 let Prosci® primerjalnih raziskav upravljanja sprememb kaže, da je vidna in aktivna podpora najpomembnejši faktor uspešne spremembe. Program je načrtovan tako, da višje vodstvo in organizacijski vodje razumejo svojo vlogo med spremembami in njeno pomembnost pri doseganju poslovnih rezultatov. Odpor do sprememb je naraven, zato je za uspeh ključna močna komunikacija. Vodje, ki razumejo svojo vlogo pri zagovarjanju sprememb, so pri doseganju poslovnih ciljev bolj uspešni. Če želijo, da jim drugi sledijo, morajo spremembo voditi. Ta enodnevna delavnica izboljša veščine izvršnih direktorjev in najvišjega vodstva ter jih opremi s tehnikami, ki jim bodo pomagale rasti skozi spremembo. [...]

CHANGE MANAGEMENT SPONZORSKA DELAVNICA2021-09-14T19:14:01+00:00

PROGRAM UPRAVLJANJA SPREMEMB ZA VODJE IN MANAGERJE

Ko si organizacija zastavi nove poslovne cilje, so potrebne nekatere izboljšave. Te se nanašajo na procese, delovne vloge, tehnologijo, organizacijsko strukturo ipd. Projekti ponavadi ponudijo rešitev, a sprememba v smeri izboljšanega stanja organizacije je v resnici v ljudeh. Spremeniti se mora način dela, ki ga ljudje opravljajo in samo tako lahko cela organizacija postane boljša in sposobna doseči poslovne rezultate. Odpor je pogost, zato je nujno, da zaposleni razumejo potrebo po spremembi in tveganje, če se sprememba ne izvede. Managerji morajo z zaposlenimi komunicirati na učinkovite načine in zanje postaviti dober zgled, ki mu lahko sledijo. Cilji programa Vodje in [...]

PROGRAM UPRAVLJANJA SPREMEMB ZA VODJE IN MANAGERJE2022-04-25T11:28:17+00:00

DELAVNICA DOSEGANJE PROJEKTNIH REZULTATOV

Poldnevna delavnica (6-8 ur) je oblikovana z namenom večjega medsebojnega razumevanja med projektnimi vodji in vodji sprememb na skupni poti za obogatitev končnih rezultatov in prepoznanje pozitivnih učinkov spremembe. Delavnica je osredotočena na rezultate in uči udeležence, kako in kdaj integrirati načrt za spremembo v projektni načrt ter kako spremembo upravljati tako, da dosežejo projektne cilje in pričakovane rezultate. Cilji programa Na delavnici se bodo udeleženci naučili : razumeti, kako strukturirani pristop upravljanja sprememb spodbuja sprejetje spremembe in izboljšuje projektne rezultate, pridobili ustrezno znanje, kdaj uporabiti pristop upravljanja sprememb identificirati skupino zaposlenih, na katere sprememba vpliva, z njimi delati skozi [...]

DELAVNICA DOSEGANJE PROJEKTNIH REZULTATOV2021-09-14T19:44:13+00:00

UPRAVLJANJE SPREMEMB ZA ZAPOSLENE

Ne glede na obseg spremembe, naj gre za implementacijo male procesne spremembe ali streteške spremembe z visoko investicijo, so ljudje tisti, ki jo uspešno udejanjijo. Vaš cilj je navdihovati zaposlene, da ponotranijo načrte za spremembe in jim pomagati pri uresničitvi. Delavnica upravljanje sprememb za zaposlene je oblikovana tako, da naslovi skrbi zaposlenih, ki se ob spremembah porajajo in jih opolnomoči z znanji s katerimi bodo spremembo lažje sprejeli in uresničili. Koristi delavnice: - Razumeti pomen sprememb in se naučiti, kako na vsakega od nas vplivajo drugače - Naučiti se uporabljati model ADKAR® in identificirati točke odpora - Spoznati ključne principe [...]

UPRAVLJANJE SPREMEMB ZA ZAPOSLENE2021-09-14T20:02:41+00:00

TEMELJI UPRAVLJANJA SPREMEMB

Temelji upravljanja sprememb je enodnevni program oblikovan tako, da udeležence nauči temeljev upravljanja sprememb in jim na razumljiv način predstavi prednosti učinkovitega upravljanja sprememb v organizaciji. Na realni problem ali iniciativo za spremembo (projekt) bomo aplicirali pet temeljnih načel upravljanja sprememb z namenom gradnje zavedanja (Awareness) in želje (Desire) po implementaciji upravljanja sprememb. S programom udeleženci pridobijo: Razumevanje definicijo upravljanja sprememb in njegove vrednosti Razumevanje vpliva uprvljanja sprememb na rezultate organizacije Razumevanje povezav med tehnično in človeško platjo sprememb Kratek vpogled v raziskovanje in najboljše prakse upravljanja sprememb Razumevanje, kako aplicirati in uporabljati model ADKAR Razvoj načrta od zaveze k [...]

TEMELJI UPRAVLJANJA SPREMEMB2021-09-13T21:18:10+00:00
Go to Top