• Tjaša Tomšič

Ne verjamem!

8 marca, 2022|

Piše: Tjaša Tomšič Že kar nekaj let nazaj, pa mogoče ni pomembno koliko, sem stala pred tri-člansko komisijo. Roke so se mi rahlo tresle in za mano je bila projekcija PowerPoint predstavitve. Ne spomnim se [...]

Zakaj je tako težko vpeljati novo orodje?

1 marca, 2022|

Piše: Miha Medven Spremembe so težke. Tako za človeka kot za organizacijo. Tudi tisti, ki se poklicno ukvarjamo z vpeljevanjem sprememb, nismo nad spremembami prav nič navdušeni. Organizacije temeljijo na stabilnem delovnem procesu in vsaka [...]

Reši kviz in povem ti kakšen si ko si pod stresom

15 februarja, 2022|

Piše: Anja Žagar, podjetnica in predavateljica, Valentia d.o.o. Mini hitri test:  Spoznajte vaš način soočanja se s stresom Kaj vas najpogosteje spravi v stres? Pomanjkanje fokusa in nadzora Osebna zavrnitev Površnost Nepravično/brezosebno vedenje ljudi Kakšni [...]

  • Tjaša Tomšič

Kaj je bilo prej: Kura ali jajce?

23 novembra, 2021|

Piše: Tjaša Tomšič Finančne spodbude, vavčerji, krediti, sredstva… vse namenjeno digitalizaciji. Ampak HA, tukaj smo. Kaj je bilo prej? Potreba ljudi po digitalizaciji ali vsiljevanje digitalizacije ljudem? Znana sem po tem, da me vedno zanima [...]

Vrednote štirih tipov osebnosti

3 novembra, 2021|

Piše: Anja Žagar Kako se vi znajdete v Deželi dolgih žlic? Nekaj dni nazaj sem se pogovarjala z vodjo v podjetju s cca. 100 zaposlenimi. Dejal je: »Ne vidim načina, kako bi lahko dosegel svoje, [...]

Vrednote = Vredno te!

26 oktobra, 2021|

Piše: Špela Ramovš Vsako podjetje ob svoji ustanovitvi zapiše poslanstvo, vizijo in tudi vrednote. Te naj bi usmerjale delovno kulturo podjetja, pomagale držati pravo smer dela in tudi navzven kazale, za kaj si podjetje prizadeva. [...]

STROŠKI IN TVEGANJA SLABO VODENIH SPREMEMB

5 oktobra, 2021|

Neupoštevanje človeške strani spremembe oz. slabo vodenje le te lahko organizacijo vodita v dodatno tveganje in višanje stroškov. Učinkovito upravljanje sprememb je tehnika, ki lahko zmanjša stroške in omogoča izvedbo taktik za zmanjšanje tveganja. Katerim [...]

Imate na svoji strani prave ljudi?

28 septembra, 2021|

Imate na svojem projektu primernega sponzorja, a ta ne zagotavlja nimate prave sponzorske podpore, ki jo potrebujete za uspeh? Ko vodje projektov in vodje aktivnosti upravljanja sprememb pozovemo, da navedejo najpomembnejši dejavnik ena za uspehu [...]

4 nasveti za izgradnjo agilnejše organizacije

21 septembra, 2021|

Izgradnja zmogljivosti upravljanja sprememb je več kot samo želja po spremembi ali dekret vodstva. Izgradnja zmogljivosti uvajanja sprememb v organizaciji je strukturiran proces z določenim namenom. Veliko tveganje je, da se kot družba pogosto preveč [...]

Kakšne so naloge sponzorja?

14 septembra, 2021|

Primarni sponzor je vodja, ki odobri spremembo v organizaciji. Kot prejemnik koristi znotraj organizacije je odgovoren za to, da sprememba uresniči predvidene koristi. Organizacijski nivo, na katerem je sponzor, je odvisen od stopnje tveganja, ki [...]

  • Tjaša Tomšič

Vsi smo odgovorni!

16 junija, 2021|

Piše: Tjaša Tomšič Komunikacija – trenutno ena izmed najbolj uporabljanih BUZZ besed. Ampak kaj komunikacija sploh je? Komuniciramo neprestano. Z besedami, telesno govorico, energijo, ki jo prinesemo v prostor, izgledom, načinom govora in še na [...]

Ne tremo vseh orehov na enak način!

1 junija, 2021|

ADKAR lahko označimo kot platformo za upravljanje in razumevanje individualne spremembe. Model je sestavljen iz petih temeljnih gradnikov, ki morajo biti izpolnjeni za uspešno spremembo: zavedanje o pomembnosti spremembe, želja, da pri tej spremembi sodelujemo [...]

»NO SIZE FITS ALL«

25 maja, 2021|

Piše: Anja Žagar Zelo znan rek pesnika Rumija pravi: »Včeraj sem mislil, da sem pameten in da bom lahko spremenil svet. Danes pa sem moder in vem, da lahko spremenim samo sebe.« Namreč pri uvajanju [...]

Ko nam upor zaposlenih pride prav!

18 maja, 2021|

Odpor poznamo v različnih oblikah in velikostih in ga zaznamo v vedenju zaposlenih. Odpor lahko skozi projekt prinese težave pri izvedbi. Vendar pa ni vedno negativen in lahko zelo pozitivno vpliva na uspeh spremembe. Z [...]

5 pomembnih vlog vodje

11 maja, 2021|

Skozi projekte, kjer skozi treninge in coach-ing poizkušamo zagotoviti uspešno izvedbo spremembe vedno znova ugotavljamo, kako pomembni v tem procesu so vodje. So ključni faktor, ki s svojim delovanjem pomagajo pri prehodu skozi spremembo svojim [...]

Moč besedne zveze POVEJ MI VEČ!

3 maja, 2021|

Ko govorimo o odnosu med soljudmi, v zadnjem letu vse pogosteje slišimo besede sočutje, spoštovanje in empatija. Te besede nas opomnijo na človečnost v naših interakcijah. Sočutje, spoštovanje in empatijo pa lahko strnimo tudi v [...]

Vaš komunikacijski plan ukazuje ali komunicira?

13 aprila, 2021|

Lahko se strinjamo, da je učinkovita komunikacija kritičen dejavnik upravljanja sprememb. Še več, managerji sprememb so jo, v Prosci raziskavi upravljanja sprememb, označili kot enega najpomembnejših dejavnikov za uspeh projekta. Na žalost pa v  času [...]

Komunikacija ni dovolj!

6 aprila, 2021|

Eden najpogostejših mitov, ki mu veliko ljudi verjame je, da je dober komunikacijski načrt dovolj za uspešno spremembo. Ne drži! Raziskave kažejo, da je komunikacija šele na 5 mestu dejavnikov, ki doprinesejo k uspešnosti upravljanja [...]

Zaveznika: upravljanje sprememb in projektno vodenje

14 februarja, 2021|

Ob izvedbi ideje ali projekta sta nujno potrebni obe disciplini, tako upravljanje sprememb kot projektno vodenje. Obe disciplini vnašata kritično strukturo, ki je potrebna za učinkovito implementacijo spremembe in dosego želenih rezultatov. Usklajeno delovanje ustvarja [...]

Kdo je zvezda upravljanja sprememb?

7 februarja, 2021|

Za uspešno spremembo potrebujemo uigran tim različnih vlog in posledično posameznikov, ki spremembo načrtujejo, jo komunicirajo, izvajajo in se nanjo prilagodijo. Kot smo že omenili v prejšnjih prispevkih, poznamo več različnih skupin vlog. Vloge, ki [...]

Kdo je režiser spremembe?

30 januarja, 2021|

Proces uvedbe spremembe zahteva dober načrt in dobro koordinirane aktivnosti ter zavzetost celotne mreže ključnih vlog v organizaciji. Ključne vloge lahko razdelimo na 2 dela. En del predstavljajo vloge, ki neposredno komunicirajo z ljudmi na [...]

Prva »bojna« linija uvajanja sprememb

16 januarja, 2021|

Proces uvedbe spremembe zahteva dober načrt in dobro koordinirane aktivnosti ter zavzetost celotne mreže ključnih posameznikov v organizaciji. Ključne vloge lahko razdelimo na 2 dela. En del predstavljajo vloge, ki neposredno komunicirajo z ljudmi na [...]

Kdo v organizaciji vodi spremembo?

7 januarja, 2021|

Glavni cilj upravljanja sprememb je doseganje rezultatov in uspehov organizacije z vključevanjem in navdihovanjem zaposlenih za prilagoditev na nove načine dela. Ne glede na to ali spreminjamo procese, delovna mesta, organizacijsko strukturo ali pa vse [...]

Odkljuknica za aktivacijo sponzorja

4 decembra, 2020|

Prosci odkljuknica za aktivacijo sponzorjev je nastala na podlagi dveh desetletij raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 3400 udeležencev. Odkljuknico se lahko uporablja kot orodje ali pomoč pri razmišljanju ali so upoštevane najboljše prakse [...]

  • Uprevljanje sprememb

Vztrajaš?

20 novembra, 2020|

Utrjevanje je zadnji gradnik modela ADKAR®. Modela osebnostne spremembe. Ponovimo; Model ADKAR® je sestavljen iz 5 gradnikov, ki omogočajo uspešno vpeljavo izvedbe: Zavedanje (Awareness) Želja (Desire) Znanje (Kowledge) Sposobnost (Ability) Utrjevanje (Reinforcement®) Naravno je, da [...]

  • ADKAR Knowladge Change2value

Zmoreš?

13 novembra, 2020|

Sposobnost je četrti od gradnikov modela ADKAR. Model ADKAR je namreč enostaven in učinkovit model osebne spremembe, ki deluje na posamezniku ali množici. Ponovimo; Model ADKAR® je sestavljen iz 5 gradnikov, ki omogočajo uspešno vpeljavo [...]

  • ADKAR Knowladge Change2value

Ali znaš?

5 novembra, 2020|

Čeprav je izgradnja znanja zelo pomemben gradnik na poti k spremembi, pa se sprememba ne začne z osvajanjem znanj. Znanje je šele tretji gradnik Prosci modela ADKAR. Ponovimo: model ADKAR® je sestavljen iz 5 gradnikov, [...]

Si želiš?

30 oktobra, 2020|

Razumevanje zakaj je sprememba potrebna nas pripelje do druge faze modela ADKAR®. Druga faza ali korak k uspešni spremembi je odločitev ali želja posameznika za sodelovanje in podporo spremembi. Ponovimo: model ADKAR® je sestavljen iz [...]

Veš zakaj?

23 oktobra, 2020|

Vsaka uspešna sprememba se začne z zelo osnovnim vprašanjem. Zakaj? V človeški naravi je želja po razumevanju  vzrokov za aktivnosti ali spremembe. Tako prva komponenta modela ADKAR, zavedanje (Awareness), predstavlja hrepenenje po razumevanju. Spomnimo: model [...]

Prosci model ADKAR – Zakaj deluje?

16 oktobra, 2020|

S tem prispevkom začenjamo 6 tedenski cikel namenjen modelu ADKAR, modelu osebnostne spremembe in razumevanju vseh petih elementov: Zavedanje (Awareness) potrebe po spremembi Želja (Desire) po sodelovanju in podpori spremembi Znanje (Knowledge) kako spremembo izvesti [...]

Zakaj upravljamo spremembe?

12 junija, 2020|

PantaRhei - vse teče! Heraklit je že pred našim štetjem vedel, da se vse nenehno spreminja in da v isto reko ne moremo stopiti dvakrat. Do danes se ni spremenilo veliko. Le reka [...]

  • ADKAR

Kaj je upravljanje sprememb?

4 junija, 2020|

Ko se organizacija sreča s projekti in pobudami, s katerimi se želi bolje umestiti na trg ter izkoristiti dane priložnosti za dosego svoje konkurenčne prednosti, mora pogosto izvesti spremembe. Običajno se te »skrivajo« pod [...]