Poldnevna delavnica (6-8 ur) je oblikovana z namenom večjega medsebojnega razumevanja med projektnimi vodji in vodji sprememb na skupni poti za obogatitev končnih rezultatov in prepoznanje pozitivnih učinkov spremembe. Delavnica je osredotočena na rezultate in uči udeležence, kako in kdaj integrirati načrt za spremembo v projektni načrt ter kako spremembo upravljati tako, da dosežejo projektne cilje in pričakovane rezultate.

Cilji programa

Na delavnici se bodo udeleženci naučili :

 • razumeti, kako strukturirani pristop upravljanja sprememb spodbuja sprejetje spremembe in izboljšuje projektne rezultate,
 • pridobili ustrezno znanje, kdaj uporabiti pristop upravljanja sprememb
 • identificirati skupino zaposlenih, na katere sprememba vpliva, z njimi delati skozi spremembo in izboljšati njihovo prilagajanje z namenom, da dosežejo željene poslovne učinke
 • v organizaciji zastaviti ogrodje za integracijo upravljanja spremembe v projektnem vodenju

Delavnica je priporočljiva predvsem za vodje projektov in člane projektnih skupin. Prav tako je primerna za vse, ki bi si želeli uporabiti strukturiran pristop k upravljanju spremembe v prihodnjih projektih – razvijalcem rešitev, razvijalcem organizacij…

Program

 • Definiranje upravljanja sprememb v kontekstu vašega projekta (namen, cilji, obseg, delovni tokovi, mejniki, rezultati, časovnice)
 • Kako lahko integriramo projektno vodenje in upravljanje sprememb (ljudje, procesi in orodja)
 • Izvedba analize stroškov in koristi

Gradivo vključeno v paket:

 • Delovni zvezek

Na delavnici bomo spoznali naslednje teme:

 • Pomen upravljanja sprememb
 • Prednosti upravljanja sprememb v organizaciji in pri projektih
 • Stroški in koristi upravljanja sprememb
 • Definiranje donosnosti naložbe (ROI) v upravljanje sprememb v projektu
 • Kako integrirati upravljanje sprememb v upravljanje projekta
 • Pregled modela ADKAR®
 • Pregled metodologije Prosci® za upravljanje sprememb
 • Ocena tveganja človeškega faktorja
 • 5 pobud za upravljanje spremembe
 • Change Management Scorecard

Predpogoji: za udeležbo ne potrebujete predhodnega znanja.

Delo pred udeležbo na delavnici:

1. Izberite svoj projekt in izpolnite nalogo, ki jo boste prejeli po e-pošti po oddaji prijavnice za delavnico.

2. Poslušajte/preberite knjigo ADKAR®: A model for Change in Business, Government, and Our Community; avtor Jeffrey Hiatt (poglavja 1–9, čas branja 1–2 uri)

3. Prijavite se v Prosci portal

En teden pred začetkom programa boste prejeli e-pošto z naslova portal@prosci.com.
Prosimo, da se pred začetkom delavnice prijavite v portal. V primeru težav pri aktivaciji računa na portalu nam čimprej javite, da uredimo nemoten dostop še pred pričetkom delavnice.

Za uspešno sodelovanje na delavnici potrebujete:

 • prenosnik z dostopom do Prosci® portala
 • kopijo opravljenih nalog
PRIHAJAJOČE DELAVNICE