Loading...
Domov2023-04-12T18:22:09+00:00

Vpliv upravljanja sprememb na projekte vašega podjetje

VEČ
VEČ
VEČ
VEČ

Upravljanje sprememb

Pri spremembah v organizaciji se vse prevečkrat srečamo s situacijo, ko sprememba sicer izpolni podane zahteve, vendar pa ne prinaša pričakovanih rezultatov. Navadno razlika med pričakovanim in dejanskim končnim stanjem nastane zaradi osredotočenosti na merljive projektne cilje in vpeljavo tehničnih ali organizacijskih rešitev in ne na sam namen projekta in pričakovane poslovne učinke.

Ključno vlogo pri zagotovitvi slednjega pri vsaki spremembi igrajo ljudje. Le ljudje, torej zaposleni, lahko z drugačnim načinom vsakodnevnega dela zagotovijo, da bo tudi namen in poslovni učinek projekta dosežen. S spremembo svojega delovanja torej zapolnijo vrzel med projektnimi zahtevami in rezultati ter med rešitvami in koristmi.

Upravljanje sprememb tako pripravi, opremi in podpre zaposlene, da lahko spremembo vpeljejo v svoje vsakdanje delo, spremenijo svoje delovanje in s tem zagotovijo pričakovane poslovne učinke.

VEČ

Generalni Prosci partner

Upravljanje sprememb pri izvedbi projektov je nujno. Ob uporabi strukturiranega pristopa k upravljanju sprememb je verjetnost, da bo namen in pozitivni poslovni učinek projekta dosežen, veliko večja. Dokazano je, da pristop, ki ga uvaja  Prosci® in temelji na številnih raziskavah, prinaša pozitivne rezultate pri upravljanju sprememb in doseganju poslovnih učinkov projektov.

PDiVision je generalni Prosci partner za regijo Balkan in nudi cetifikacijske programe, izobraževanja in pomoč ter  svetovanja organizacijam v regiji.

Pomagamo vam doseči spremembe

Dosežki organizacije so rezultat skupnih prizadevanj vseh posameznikov, ki to organizacijo tvorijo. Spremembe vplivajo na posameznike in njihovo delo mnogo bolj, kot se morda zavedamo.

Z našo pomočjo bo vodenje vaših sodelavcev skozi osebne in organizacijske spremembe lažje, hitrejše in učinkovitejše. Uporabljamo preverjeno Prosci® metodologijo, ki temelji na številnih raziskavah in izkušnjah, se osredotoča na človeško plat spremembe in vam omogoča doseči poslovne učinke, ki so neposredno vezani na vsakdanje delo vaših zaposlenih.

ZAVEDANJE POTREBE PO SPREMEMBI

Uspešna sprememba se začne z zavedanjem (Awareness). Vsak posameznik v organizaciji mora razumeti zakaj je sprememba potrebna in zakaj ravno zdaj. Poslovni razlogi in priložnosti morajo biti jasno opredeljeni in predstavljeni zaposlenim. H krati pa morajo zaposleni tudi razumeti kakšna so tveganja, če se sprememba ne zgodi. Najnovejša raziskava podjetja Prosci kaže, da je pomanjkanje ozaveščenosti prvi razlog za odpor zaposlenih.

 

Več

ŽELJA O PODPORI SPREMEMBE

Naslednji korak je želja (Desire) zaposlenih, lahko ji rečemo tudi odločitev, da spremembo podprejo in v njej sodelujejo. Zato razloge za spremembo naslonimo in povežemo z individualnimi željami ter potrebnimi aktivnostmi. To je zahteven postopek, saj gre na koncu za osebno odločitev, kar ni pod našim neposrednim vplivom. Obstajajo tehnike, s katerimi lahko vplivamo na posameznikovo odločitev, vendar končno odločitev za spremembo sprejme posameznik sam.

 

Več

ZNANJE ZA SPREMEMBO

Znanje (Knowledge) je pomemben del uvajanja sprememb vendar pa je to šele tretji korak. Upravljanje sprememb loči de vrsti znanj:

  1. Med spremembo – kako se spremeniti, vedeti kaj storiti med spremembo.
  2. Po spremembi – načini in postopki dela po uvedeni spremembi, poznati potrebne spretnosti in načine dela v končnem, želenem novem stanju.

Cilj upravljanja sprememb je, da zaposleni spremembo živijo pri svojem vsakodnevnem delu. To pa je moč doseči z upoštevanjem in uvedbo vseh petih elementov osebnostne spremembe (ADKAR).

Več

SPOSOBNOST POKAZATI VEŠČINE in OBNAŠANJE

Sposobnost (Ability) je stopnja, ko pride do spremembe in posameznik vsakodnevno spreminja svoje delo, da doseže pričakovano uspešnost/rezultate. Sposobnost gradimo nekaj časa, saj mora posameznik znanje, pridobljeno v prejšnji stopnji, pretvoriti v sposobnost za dejansko izvedbo. Ob upoštevanju razlike med znanjem in sposobnostjo lahko zaposlenim pomagamo, da naučijo novih veščin in obnašanj ter jih tudi uveljavijo v praksi. Za dosego želenega rezultata je potrebno precej časa, vadbe in treninga.

Več

UTRJEVANJE SPREMEMBE ZA DOLGOROČNI UČINEK

Spreminjanje organizacije je težavno, toda utrjevanje (Reinforcement®) spremenjenega stanja je še težje. Raziskave kažejo, da je vrnitev v najbolj udobno in znano stanje v človeški naravi, kar predstavlja velik izziv za ohranjanje in utrjevanje sprememb.

Visoka nasičenost s spremembami  še dodatno otežuje ohranjanje novega stanja, saj na naslednjo spremembo pogosto pridemo takoj, ko je uvedena prejšnja. Brez proaktivnega načrtovanja utrjevanja sprememb in brez uporabe metodološkega pristopa tvegamo vrnitev v stanje pred spremembo ali še huje nekam vmes med starim in novim stanjem.

Več

Za prenos knjižic izpolnite spodnji obrazec:

Kontakt

  • 051 321 207

  • info@pdivision.com

Naroči se na e-novice

Naročite se na e-novice in bodite pravočasno obveščeni o novostih, aktualnih webinarjih, blogih in strokovnih člankih. Pravočasno boste prejeli tudi obvestilo o razpisanih programih.

Go to Top