Loading dogodki
Ta dogodek je minil.

Pandemija je pokazala da je digitalizacija postala nužnost na tržištu i da bez nje nema budućnosti. Konkurentnost na tržištu je sve veća, sve je više proizvoda i sve ih je teže razlikovati. Zato se poseban fokus stavlja na efikasnost u obavljanju poslova, odnosno uštedu novca i vremena. Upravo je tu digitalizacija odigrala ključnu ulogu i donela prednost mnogim kompanijama. Sada, međutim, to više nije prednost nego nužnost i pitanje je koliko će dugo kompanije koje nisu digitalizovale svoje procese moći da opstanu na tržištu.

I pored svega ovoga, Srbija i dalje stagnira sa digitalizacijom. Prema poslednjim analizama, Srbija spada među umerene inovatore sa rezultatima ispod proseka u odnosu na zemlje Evropske unije.

Koji je glavni razlog za to? Zbog čega digitalizacija i dalje ostaje na papiru? I kako rešiti taj problem? Kako pomoći kompanijama da digitalizuju svoje procese?

Ovo su neka od pitanja na koja ćemo dati odgovore na našem webinaru.

Petak 2. decembar u 10:ooh

Webinar će voditi Peter Dolenc, Prosci® Certified Advanced instruktor i Aleš Štempihar, digitalni strateg i inovator biznis modela. Peter ima više od 15 godina iskustva u implementaciji projekata, novih proizvoda i koncepata. Iz svog bogatog radnog iskustva može izdvojiti saradnju sa internacionalnim kompanijama kao što su Microsoft i Oracle gde je radio na uvođenju novih koncepata na lokalnom nivou. Aleš je CEO kompanije Digital42. On pomaže kompanijama da pripreme digitalnu strategiju i naprave plan za njeno sprovođenje.