Project Description

Knjiga ponuja razumljivo razlago modela in strukturiranega pristopa ADKAR®. Bralce nauči, kako aplicirati model z upoštevanjem človeške plati spremembe.