Project Description

best Practices in Change Management - 2018 edition

10. izdaja knjige temelji na več kot 20 letih raziskav in predstavlja skup znanja o upravljanju človeške plati sprememb.