Project Description

Knjiga razloži, kako uporabiti ADKAR® v procesu spremembe, in je pomemben vir za zaposlene pri razlagi smiselnosti sprememb. Zaposleni se bodo naučili, kako v spremembi učinkovito sodelovati, namesto da bi bili žrtve spremembe in se ji upirali.