Morate uspešno izvesti pomemben projekt?

Pomagali vam bomo zagotoviti uspeh s coachingom, virtualno podporo ter naprednimi Prosci® orodji in znanji. Naši Prosci® certificirani strokovnjaki bodo pripravili delavnico, na kateri bomo zarisali skupno vizijo uspeha, izračunali donosnost naložbe (ROI) v upravljanje sprememb, obravnavali integracijo upravljanja sprememb v projektno vodenje in zastavili strategijo z načrtom izvedbe. Naši strokovnjaki bodo predlagali primere najboljših praks za vaš projekt.

Storitev je namenjena sponzorjem in vodjem sprememb, ki se spopadajo s pomembnimi projekti, ki morajo biti uspešni, in drugimi visoko tveganimi iniciativami.