Ko si organizacija zastavi nove poslovne cilje, so potrebne nekatere izboljšave. Te se nanašajo na procese, delovne vloge, tehnologijo, organizacijsko strukturo ipd. Projekti ponavadi ponudijo rešitev, a sprememba v smeri izboljšanega stanja organizacije je v resnici v ljudeh. Spremeniti se mora način dela, ki ga ljudje opravljajo in samo tako lahko cela organizacija postane boljša in sposobna doseči poslovne rezultate. Odpor je pogost, zato je nujno, da zaposleni razumejo potrebo po spremembi in tveganje, če se sprememba ne izvede. Managerji morajo z zaposlenimi komunicirati na učinkovite načine in zanje postaviti dober zgled, ki mu lahko sledijo.

Cilji programa

Vodje in managerji, ki se bodo udeležili enodnevnega programa, bodo

 • razumeli človeško plat sprememb
 • razumeli pomembnost močne vodstvene vloge in jasne komunikacije za uspešno spremembo brez večjega odpora med zaposlenimi
 • razumeli, kako aplicirati model ADKAR®
 • preko praktičnega okvira spoznali, kako procesirati različne spremembe
 • ocenili spremembo, ki trenutno vpliva na njihovo ekipo, in se naučili uporabiti orodja, ki so managerjem na voljo
 • ustvarili načrte, ki bodo zaposlenim pomagali premagovati odpor in jih vodili do zaželenih rezultatov

Program je oblikovan za vsakogar, ki vodi zaposlene: za managerje ekip, vodje projektov, srednje vodstvene kadre in generalne direktorje.

Dnevni red

Dopoldne

 • Kako upravljanje sprememb vpliva na organizacijske rezultate
 • Proces za vodenje ljudi skozi spremembe
 • Ključni koncepti v upravljanju sprememb
 • Raziskave in najboljše prakse upravljanja sprememb
 • Prosci® ADKAR® model osebne spremembe

Popoldne

 • Predstavtev sprememb svojim zaposlenim
 • Vodenje zaposlenih skozi spremembo
 • Prepoznavanje in upravljanje z odporom
 • Utrditev in proslavljanje uspeha

Gradivo vključeno v paket

 • Programski delovni zvezek, ocenjevalne mape in izročki
 • Best Practices in Change Management
 • Employee’s Survival Guide to Change
 • Enoletna naročnina na digitalne vsebine, vire in orodja v zbirki rešitev Prosci Hub Solution Suite, vključno z:
 1. Research Hub – digitalne različice Best Practices in Change Management – 11. izdaja
 2. Knowledge Hub-Vodič za upravljanje sprememb v praksi za menedžerje

Program vključuje naslednje teme:

Predstavitev Prosci® procesa upravljanja sprememb za vodje in managerje:

 • koncepti sprememb
 • človeški izzivi pri spremembah (Prosci ocena človeškega tveganja)
 • Prosci® ADKAR® model osebne spremembe
 • pregled dela, opravljenega pred udeležbo na programu
 • najboljše prakse v upravljanju sprememb
 • donosnost naložbe v upravljanje sprememb
 • 5 vlog managerjev v času spremembe
 • vodenje drugih skozi spremembe
 • coaching skozi spremembe
 • najboljših deset Prosci korakov za upravljanje odpora

Predpogoj: za udeležbo ne potrebujete predhodnega znanja.

Delo pred udeležbo na programu:

 • preberite knjigo ADKAR®: A model for change, avtorja Jeffreyja M Hiatta
 • izberite primer spremembe v lastni organizaciji, o katerem se bomo lahko pogovarjali tekom programa
 • izpolnite delovni list Prosci® Change Worksheet za svojo izbrano spremembo (prejmete po e-pošti)
 • s svojo ekipo/zaposlenimi opravite kratko ADKAR® anketo o izbrani spremembi

Za uspešno sodelovanje na programu, boste potrebovali:

 • Izpolnjen delovni list (Prosci® Change Worksheet)
 • Izpolnjeno anketo (ADKAR® Team Survey)
 • ADKAR®: A model for change in business government and our community; avtor Jeffrey M Hiatt (knjiga)
PRIHAJAJOČI PROGRAMI