Ne glede na obseg spremembe, naj gre za implementacijo male procesne spremembe ali streteške spremembe z visoko investicijo, so ljudje tisti, ki jo uspešno udejanjijo. Vaš cilj je navdihovati zaposlene, da ponotranijo načrte za spremembe in jim pomagati pri uresničitvi. Delavnica upravljanje sprememb za zaposlene je oblikovana tako, da naslovi skrbi zaposlenih, ki se ob spremembah porajajo in jih opolnomoči z znanji s katerimi bodo spremembo lažje sprejeli in uresničili.

Koristi delavnice:

– Razumeti pomen sprememb in se naučiti, kako na vsakega od nas vplivajo drugače
– Naučiti se uporabljati model ADKAR® in identificirati točke odpora
– Spoznati ključne principe človeške plati sprememb
– Opolnomočiti in dvigniti samozavest zaposlenim, ki se skozi spremembo ne počutijo žrtve, temveč v njej uspevajo
– Se naučiti, kako učinkovito komunicirati o in skozi spremembe
– Ustvariti proaktivne strategije za spopadanje z odporom

Program je primeren za zaposlene, na katere vplivajo spremembe. Najbolj učinkovit je, če se ga udeleži celotna ekipa, na katero vplivajo spremembe.

Dnevni red

Enodnevni program zajema:

 • Sprememba je proces
 • Odpor in čustvene reakcije na spremembe
 • Pogovor o pošiljateljih in prejemnikih sporočil
 • Učenje modela Prosci ADKAR®
 • Razvoj vaših načrtov delovanja

Gradiva, vključena v paket:

 • Delovni zvezek
 • Knjiga Employee’s Survival Guide to Change
 • E-knjiga ADKAR: A Model for Change

Skozi delavnico bomo obravnavali naslednje teme:

 • Razumevanje sprememb
 • Model ADKAR®
 • Človeška plat sprememb in odziv ljudi na spremembe
 • Vloga zaposlenih pri uspešnih spremembah
 • Osebni načrt delovanja

Predpogoj: za udeležbo ne potrebujete predhodnega znanja.

Delo pred udeležbo na programu:

 • preberite predpisano knjigo
 • izberite, katere spremembe trenutno vplivajo na ekipo
PRIHAJAJOČI PROGRAMI