Knjiga nudi lako razumljivo objašnjenje ADKAR® Modela i strukturiranog pristupa. Uči čitaoce kako da primene model dok se bave ličnom stranom promene.