PROGRAM UPRAVLJANJA PROMENAMA ZA MENADŽERE

Kada organizacija postavi nove poslovne ciljeve, potrebna su neka unapređenja. Ta unapređenja uključuju procese, poslovne uloge, tehnologiju, organizacione strukture, itd. Projekti obično donose rešenje, ali promena ka poboljšanom stanju organizacije je ustvari u ljudima. Ljudi moraju da promene način na koji rade njihov posao i samo tada organizacija u celini može da postane bolja i tada će biti u stanju da ostvari poslovne rezultate. Otpor je uobičajen i veoma je važno da zaposleni razumeju potrebu za promenom i rizike od neuvođenja promene. Na menadžerima je da ovo prikladno prenesu zaposlenima i da daju odličan primer koji će zaposleni da prate. [...]

PROGRAM UPRAVLJANJA PROMENAMA ZA MENADŽERE2021-09-28T08:36:43+00:00

KRATKO IZVEŠTAVANJE SPONZORA O UPRAVLJANJU PROMENOM

Prema referentnim studijama kompanije Prosci® o upravljanju promenama koje su vršene tokom 18 godina, vidljivo i aktivno sponzorstvo je glavni faktor uspešne promene. Ovaj program je napravljen da učini da viši rukovodioci i lideri organizacije razumeju njihovu ulogu tokom promene i važnost iste u postizanju poslovnih rezultata. Otpor promenama je prirodan poriv a jaka komunikacija je ključni faktor uspeha. Lideri koji razumeju njihovu ulogu u zalaganju za promene uspešniji su u postizanju poslovnih ciljeva. Ako žele da ih drugi prate, oni moraju voditi promenu. Ova jednodnevna radionica unapređuje veštine rukovodilaca i viših lidera i oprema ih tehnikama koje će im [...]

KRATKO IZVEŠTAVANJE SPONZORA O UPRAVLJANJU PROMENOM2021-09-28T08:15:13+00:00

OSNOVE UPRAVLJANJA PROMENAMA

Ovaj jednodnevni program za učenje je napravljen da pruži osnove upravljanja promenom i čini da učesnici razumeju koristi koje efektivno upravljanje ima po organizaciju. Pet načela se primenjuje na pravi projekat ili inicijativu za promenu kako bi se izgradila svest i želja za implementacijom upravljanja promenama. Ciljevi učenja Glavne koristi od ovog programa su Ustanovljena definicija upravljanja promenama i razumevanje njegove vrednosti Razumevanje uticaja na ishode organizacije Razumevanje veze između tehničke strane i ljudske strane promene Brz prikaz istraživanja i najboljih praksi u upravljanju promenama Razumevanje kako primeniti ADKAR Model Razvoj plana posvećenosti aktivnostima Ovaj program nudi razumevanje osnova [...]

OSNOVE UPRAVLJANJA PROMENAMA2021-09-28T08:32:32+00:00

UPRAVLJANJE PROMENAMA ZA ZAPOSLENE

Bez obzira na veličinu promene, bilo da se radi o primeni male promene u procesu ili strateške promene sa velikim ulaganjima, ljudi su ti koji će je sprovesti u delo. Vaš cilj treba da bude da inspirišete zaposlene i da im pomognete da prihvate vaše planove za promenu. Oni imaju važnu ulogu a ova obuka je napravljena da se pozabavimo brigama zaposlenih i da ih osnažimo da napreduju kroz promene. Ciljevi učenja Koristi od ove radionice: Razumeti vrednost promene i naučiti kako na nas različito utiče Naučiti koristiti ADKAR® Model i identifikovati tačke otpora Proveriti ključne principe ljudske strane promene [...]

UPRAVLJANJE PROMENAMA ZA ZAPOSLENE2021-09-28T08:24:17+00:00

RADIONICA ZA ISPORUČIVANJE REZULTATA PROJEKTA

Ova poludnevna radionica je napravljena da pomogne menadžerima projekta i vršiocima promene da razumeju jedni druge na putu do postizanja konačnih rezultata i da prepoznaju korist od promene. Ova radionica usmerena na rezultate uči učesnike kako i kada da integrišu planove za promene u projektne planove, i kako da upravljaju promenom koju projekat donosi kako bi ispunili ciljeve projekta i doneli očekivane ishode. Ciljevi učenja Koristi od ove radionice su Razumevanje kako strukturiran pristup promeni pokreće usvajanje i upotrebu rezultata projekta, i znanje kada treba upotrebiti ovaj pristup Identifikovanje obuhvaćenih grupa zaposlenoj, rad sa njima kroz promenu i poboljšavanje njihove [...]

RADIONICA ZA ISPORUČIVANJE REZULTATA PROJEKTA2021-08-03T21:45:19+00:00
Go to Top