PLAY THE CHANGE

Kompjuterska simulacija Actee U PDiViziji i brendu Change2Value nastojimo da pružimo najbolje moguće iskustvo. Zbog toga tokom radionica i u dogovoru sa klijentom koristimo svetski renomiranu platformu koja omogućava kompjuterske simulacije na temu Actee upravljanja promenama. Actee vam omogućava da naučite da upravljate promenom kroz igru. Pošto svaka promena ili projekat ima svoj životni ciklus, igra Actee Cicle je takođe dizajnirana da pokaže ponašanje ljudi i njihove reakcije na odabrane odluke u ciklusu svake promene. Igre su zasnovane na više od 20 različitih teorija upravljanja promenama i ljudskog ponašanja koje utiču na tok igre i pokazuju mnoge izazove današnjeg poslovnog [...]