Loading...
Home2021-09-30T09:13:08+00:00

Najnovije vesti

Događaji

Upravljanje promenom

Organizacione promene prečesto ispunjavaju zahteve ali ne donose očekivane rezultate. Fokusirane su na davanje neophodnih rezultata a ne daju očekivane ishode.

Projekti se uglavnom fokusiraju na rešenje a ne na koristi od rešenja. Ključ za uspeh su ljudi koji mogu da unesu promenu u njihov svakodnevni rad. Mogu da popune prazninu između zahteva i rezultata, između rezultata i ishoda, te između rešenja i koristi.

Upravljanje promenama stoga priprema, oprema i podržava ljude da usvoje promenu i da je koriste tako da inicijative donesu očekivane rezultate i ishode.

SAZNAJTE VIŠE

Primarno povezano društvo kompanije Prosci

Promenom se mora upravljati u projektima. Veća je verovatnoća da će poslovna vrednost biti ostvarena kada se koristi strukturiran pristup promeni. Mi smatramo da ProsciⓇ-jev holistički pristup zasnovan na istraživanju donosi prave rezultate.

PDiVision je primarno povezano društvo kompanije Prosci za Balkan, i može da ponudi javne sertifikacije kao i obuke na lokaciji i savetodavne usluge.

Pomažemo vašim ljudima da prigrle promenu

Postignuća organizacije su rezultat kombinovanih napora svih pojedinaca koji čine tu organizaciju. Promene utiču na pojedince više nego što smo toga možda svesni.

Mi vam pomažemo da vaše timove vodite kroz lične i organizacione promene. Usredsređivanjem na ljudsku stranu promene i korišćenjem jedinstvene i proverene metodologije Prosci® zasnovane na istraživanju, pomažemo vam da ostvarite vrednost koja je vezana za performanse vaših ljudi.

SVEST O POTREBI ZA PROMENOM

Ako želimo promenu da bi bili uspešni, moramo da počnemo da gradimo svest (Awareness). Za svakog pojedinca u organizaciji je važno da razume ZAŠTO je promena potrebna i zašto se mora dogoditi upravo sada. Poslovni pokretači i prilike iza promene moraju biti jasno objašnjeni, a ljudi takođe moraju da razumeju koliki je rizik ako se promena ne dogodi. Nedavno istraživanje kompanije Prosci pokazuje da je nedostatak svesti prvi razlog otpora zaposlenih.

Saznajte više

ŽELJA DA SE PODRŽI PROMENA

Kada pojedinac shvati zašto je promena potrebna sada, moći će da doprinese uspešnoj promeni donoseći ličnu odluku da podrži i učestvuje u istoj. Razlozi za promenu se moraju prevesti u pojedinačnu želju (Desire) da se preduzme neophodna radnja. Ovo je zahtevan postupak jer je to konačno lična odluka i nije pod našom direktnom kontrolom. Postoje tehnike koje možemo da iskoristimo da utičemo na odluku pojedinca, ali konačnu odluku o prihvatanju promene donosi pojedinac.

Saznajte više
 1. ZNANJE O TOME KAKO SE PROMENITI

Mada je sticaje znanja (Knowledge) važan deo uprevljanja promenom, to nije faza od koje treba krenuti. Prepoznaju se dve različite vrste zannja u upravljanju promenom:

 1. Kako se promenuti – znati šta da radimo tokom tranzicije.
 2. Kako efektivno raditi u budučem stanju – znati potrebne veštine i ponašanja koja podržavaju promenu.

Zaposleni moraju da uvedu promene u njihovom svakodnevnom radu, a to što se može postići samo u kontekstu svih pet prekretnica lične promene (ADKAR).

Saznajte više

SPOSOBNOST DA SE POKAŽU VEŠTINE I PONAŠANJA

Sposobnost (Ability) je faza kada dolazi do promene i pojedinac menja njegov svakodnevni rad kako bi postigao očekivani učinak/rezultat. Razvijanje sposobnosti može da potraje jer se znanje stečeno u predhodnoj fazi mora pretvoriti u sposobnost da se stvarno deluje.

Uzimajući u obzir razliku između znanaja i sposobnosti, možemo pomoči zaposlenima ne samo da nauče nove veštine i ponašanja, veći i da ih primene u praksi. Biće potrebno vremena , prakse i obuke da se postigne željeni rezultat.

Saznajte više

JAČANJE KAKO BI PROMENA IMALA DUGOROČAN UTICAJ

Uvođenje promene u organizaciju je teško, ali održavanje promene je još teže. Istraživanja pokazuju da povratak u najudobnije i najpoznatije stanje u ljudskoj prirodi i zbog toga je jačanje (Reinforcement®) promene tako veliki izazov.

Velika zasićenost promenama još više otežava održavanje novog stanja, često se već okrećemo sledećoj. Bez proaktivnog planiranja jačanja promene i bez korišćenja metodološkog pristupa, reskiramo da naše ulaganje bude uzaludno i da ne postignemo željeni rezultat.

Saznajte više

Da biste preuzeli knjigu, popunite donji obrazac:

Uticaj upravljanja promenom na vašu organizaciju

PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE
PROČITAJ VIŠE

KONTAKTIRAJTE NAS

 • +386 51 321 207

 • info@pdivision.com

  PRETPLATI SE

  Pretplatite se na naš bilten i dobijajte informacije o vebinarima, blogovima, Prosci® člancima i prilikama za obuku u vezi sa upravljanjem promenama.

  Go to Top