KO SMO MI.

PdiVizija d.o.o. je osnovano 2014. Mi smo iskusan tim čiji članovi su obučavani na rukovodećim i operativnim pozicijama u finansijskoj i IT industriji. Uvideli smo da previše kompanija kao svoje prioritete stavlja tehnološke mogućnosti i operativne sposobnosti koje nisu direktno povezane sa ključnom komponentom svake kompanije – njenom sopstvenom dodatom vrednošću.

I tako je rođen Change2value.

PdiVizija dodaje vrednost povezivanjem poslovne vizije vaše kompanije sa poslovnim sposobnostima vaše organizacije. Fokusiramo se na sposobnost vaše kompanije da se prilagodi svom poslovnom okruženju i da poveže postojeće resursa sa novim poslovnim pristupima i tehnologijama.

Smatramo da je sposobnost vaše kompanije da prepozna i izvrši potrebne promene koje su diktirane promenljivim poslovnim okruženjem, novim tehnologijama i izmenjenim poslovnim modelima, njen ključni kapacitet.

Analiza poslovanja, re-inženjering poslovnih procesa, upravljanje organizacionim promenama i upravljanje projektima obezbeđuju kompletnost naših usluga.

PRETPLATI SE.

Pretplatite se na naš bilten i dobijajte informacije o vebinarima, blogovima, Prosci® člancima i prilikama za obuku u vezi sa upravljanjem promenama.

  • Najbolje prakse testirane na terenu

  • Modeli i alati koji se lako koriste

  • Metodologija usmerena na rezultate

  • Kompetencija za održive promene

  • Iskusan i posvećen partner

  • Programi na svetskom nivou

ZAŠTO PROSCI.

Kompanija Prosci osnovana je 1994. godine. Prosci je svetski lider u upravljanju promenama a njegovu metodologiju koristi 80% najvećih svetskih kompanija Fortune 100. Prosci kombinuje naučna istraživanja sa ljudske strane promene da bi dobili rešenja usmerena na rezultate koja klijentima omogućavaju postizanje željenih rezultata promena u projektima i povećanje sposobnosti kompanije da sprovodi promene. Prosci-jevo istraživanje upravljanja promenama, koje je ujedno i najveće takve vrste u svetu, služi kao osnova za alate, metodologiju i obuku koju su razvili u kompaniji. Do danas, Prosci je sertifikovao preko 65.000 praktičara za upravljanje promenama širom sveta. Sedište kompanije je u Fort Collinsu u Koloradu, sa kancelarijama u Kanadi, Australiji i više od 25 sertifikovanih Prosci partnera širom sveta. Prosci se uvek širi direktno i kroz svoju partnersku mrežu kako bi klijentima osigurao uspeh u promeni bez obzira gde se oni nalaze.

KONTAKT.

  • +386 51 321 207

  • info@pdivision.com

  • LinkedIn

PRETPLATI SE.

Pretplatite se na naš bilten i dobijajte informacije o vebinarima, blogovima, Prosci® člancima i prilikama za obuku u vezi sa upravljanjem promenama.