OBUKE2022-06-17T09:47:50+00:00

PLAY THE CHANGE

Kompjuterska simulacija Actee U PDiViziji i brendu Change2Value nastojimo da pružimo najbolje moguće iskustvo. Zbog toga tokom radionica i u dogovoru sa klijentom koristimo svetski renomiranu platformu koja omogućava kompjuterske simulacije na temu Actee upravljanja promenama. Actee vam omogućava da naučite da upravljate promenom kroz igru. Pošto svaka promena ili projekat ima svoj životni ciklus, igra Actee Cicle je takođe [...]

RADIONICA ZA ISPORUČIVANJE REZULTATA PROJEKTA

Ova poludnevna radionica je napravljena da pomogne menadžerima projekta i vršiocima promene da razumeju jedni druge na putu do postizanja konačnih rezultata i da prepoznaju korist od promene. Ova radionica usmerena na rezultate uči učesnike kako i kada da integrišu planove za promene u projektne planove, i kako da upravljaju promenom koju projekat donosi kako bi ispunili ciljeve projekta [...]

UPRAVLJANJE PROMENAMA ZA ZAPOSLENE

Bez obzira na veličinu promene, bilo da se radi o primeni male promene u procesu ili strateške promene sa velikim ulaganjima, ljudi su ti koji će je sprovesti u delo. Vaš cilj treba da bude da inspirišete zaposlene i da im pomognete da prihvate vaše planove za promenu. Oni imaju važnu ulogu a ova obuka je napravljena da se [...]

OSNOVE UPRAVLJANJA PROMENAMA

Ovaj jednodnevni program za učenje je napravljen da pruži osnove upravljanja promenom i čini da učesnici razumeju koristi koje efektivno upravljanje ima po organizaciju. Pet načela se primenjuje na pravi projekat ili inicijativu za promenu kako bi se izgradila svest i želja za implementacijom upravljanja promenama. Ciljevi učenja Glavne koristi od ovog programa su Ustanovljena definicija upravljanja promenama i [...]

KRATKO IZVEŠTAVANJE SPONZORA O UPRAVLJANJU PROMENOM

Prema referentnim studijama kompanije Prosci® o upravljanju promenama koje su vršene tokom 18 godina, vidljivo i aktivno sponzorstvo je glavni faktor uspešne promene. Ovaj program je napravljen da učini da viši rukovodioci i lideri organizacije razumeju njihovu ulogu tokom promene i važnost iste u postizanju poslovnih rezultata. Otpor promenama je prirodan poriv a jaka komunikacija je ključni faktor uspeha. [...]

PROGRAM UPRAVLJANJA PROMENAMA ZA MENADŽERE

Kada organizacija postavi nove poslovne ciljeve, potrebna su neka unapređenja. Ta unapređenja uključuju procese, poslovne uloge, tehnologiju, organizacione strukture, itd. Projekti obično donose rešenje, ali promena ka poboljšanom stanju organizacije je ustvari u ljudima. Ljudi moraju da promene način na koji rade njihov posao i samo tada organizacija u celini može da postane bolja i tada će biti u [...]

Go to Top