Ovaj jednodnevni program za učenje je napravljen da pruži osnove upravljanja promenom i čini da učesnici razumeju koristi koje efektivno upravljanje ima po organizaciju. Pet načela se primenjuje na pravi projekat ili inicijativu za promenu kako bi se izgradila svest i želja za implementacijom upravljanja promenama.

Ciljevi učenja

Glavne koristi od ovog programa su

 • Ustanovljena definicija upravljanja promenama i razumevanje njegove vrednosti
 • Razumevanje uticaja na ishode organizacije
 • Razumevanje veze između tehničke strane i ljudske strane promene
 • Brz prikaz istraživanja i najboljih praksi u upravljanju promenama
 • Razumevanje kako primeniti ADKAR Model
 • Razvoj plana posvećenosti aktivnostima

Ovaj program nudi razumevanje osnova upravljanja promenom i prikladan je za svakog na koga promene utiču.

 • Viši lideri koji moraju bolje da procene koristi od strukturiranog pristupa da bi postigli organizacione ishode
 • Lideri sa velikim potencijalom koji moraju bolje da razumeju upravljanje promenom
 • Ključni akteri na koje utiču promene
 • Agenti prodaje koji moraju da razumeju osnove i uspostave zajednički jezik sa izvršiocima promene
 • Projektni timovi koji moraju da razumeju zašto i kako da primene strukturiran pristup

Nije predviđen za vršioce upravljanja promenom i ne uključuje sertifikaciju bilo kog nivoa.

Raspored programa

Šta je upravljanje promenom?

 • Stvaranje zajedničke definicije
 • Isporučivanje rezultata i ishoda

Princip 1: Menjamo se sa razlogom

 • Razlozi za promenu
 • Promena kao proces

Princip 2: Organizaciona promena zahteva ličnu promenu (promenu pojedinca)

 • Pojedinci kao jedinica promene
 • Obuhvaćene grupe i aspekti promene posla

Princip 3: Organizacioni ishodi su kolektivni rezultat lične promene

 • Povezivanje pojedinaca sa promenom u organizaciji
 • ROI faktori efektivne promene

Princip 4: Upravljanje promenom je okvir koji pruža mogućnosti

 • Dijagnostika i procena
 • Glavni pomoćnici za uspeh
 • Uloge u upravljanju promenom
 • Upravljanje otporom

Princip 5: Upravljanje promenom primenjujemo kako bismo uvideli koristi o promene

 • Mobilizacija usvajanja i upotrebe
 • Stavke aktivnosti i sledeći koraci.

Materijali uključeni u paket:

 • Radna sveska, brošure i priručnik za ocenjivanje
 • Best Practices in Change Management – Odlomak iz 11. izdanja
 • Knjiga Change Management: The People Side of Change Research Hub – digitalna verzija Best Practices in Change Management – 11. izdanje (jednogodišnja pretplata)

Preduslov: nema

PREDSTAVLJAJUĆI PROGRAMI