Project Description

Ova knjiga objašnjava kako da koristite ADKAR® i postupku promene i vredan je resurs kako bi zaposleni razumno izvršili promenu. Zaposleni će naučiti kao da aktivno učestvuju u promeni, umesto da budu žrtve promene i da joj se opiru.