Kompjuterska simulacija Actee

U PDiViziji i brendu Change2Value nastojimo da pružimo najbolje moguće iskustvo. Zbog toga tokom radionica i u dogovoru sa klijentom koristimo svetski renomiranu platformu koja omogućava kompjuterske simulacije na temu Actee upravljanja promenama.

Actee vam omogućava da naučite da upravljate promenom kroz igru. Pošto svaka promena ili projekat ima svoj životni ciklus, igra Actee Cicle je takođe dizajnirana da pokaže ponašanje ljudi i njihove reakcije na odabrane odluke u ciklusu svake promene.

Igre su zasnovane na više od 20 različitih teorija upravljanja promenama i ljudskog ponašanja koje utiču na tok igre i pokazuju mnoge izazove današnjeg poslovnog sveta, tako da je Actee odlična aktivnost za team building i radionice liderstva.

PDiVizija d.o.o. je trenutno jedina kompanija u Sloveniji sa sertifikovanim Actee partnerima.

Ova poludnevna radionica je kreirana da aktivno uključi sve učesnike kroz promene. Pruža vam priliku da naučite o važnosti upravljanja promenama kroz simulaciju igre. Na taj način može odmah da se vidi uticaj na praktičnom primeru. Rezultati ove radionice će motivisati učesnike da se uključe u ovakve situacije u svom poslovnom životu.

Prednosti ove radionice:

 • steknite znanje o upravljanju promenama i njegovom značaju
 • naučite kako je uključivanje pojedinca u proces promene važno za uspeh organizacije
 • učesnici će postati sigurni i osnaženi u procesu promene, a ne da budu žrtve
 • mogućnost da razgovarate o promenama u vašoj kompaniji sa našim instruktorima
.
.
.
 
 
REZERVIŠI SVOJ TERMIN

Prema 18-godišnjim Prosci® studijama o upravljanju promenama, došlo je do odgovora da je vidljivo i aktivno sponzorstvo faktor broj jedan za uspešnu promenu. Lideri su ti koji moraju da predvode promene, zato će ih ova radionica izazvati da naprave izbor. To će im dati priliku da nauče kako svaka odluka utiče na njihove zaposlene i rezultate.

Ova jednodnevna radionica unapređuje veštine rukovodilaca i viših lidera. Oprema ih tehnikama da napreduju kroz promene.

Prednosti ove radionice:

 • lideri će razumeti koliko je efikasno upravljanje promenama na nivou organizacije,
 • saznaćete kako da budete uspešan lider i kroz promene
 • saznaćete kako odluke rukovođenja utiču i vode svakog zaposlenog kroz promene
 • primenićete i testirati kako vaše odluke utiču tokom procesa promene
 • saznaćete kako svaki pojedinac drugačije prihvata promenu
 • saznaćete zašto je aktivan i vidljiv sponzor ključ uspeha
.
REZERVIŠI SVOJ TERMIN

Uz našu radionicu na zahtev, dajemo vam mogućnost da izaberete i kreirate svaku aktivnost na osnovu potreba vaše kompanije. Zajedno ćemo implementirati Prosci® metodologiju upravljanja promenama i prilagoditi je specifičnom problemu sa kojim se trenutno suočavate.

Prednosti ove radionice:

 • naučićete o upravljanju promenama i primeniti znanje direktno na svoj problem/potrebu
 • zajedno ćemo kreirati specifičnu sesiju gamifikacije koja će se baviti procesom promene u vašoj kompaniji
 • trening sa našim instruktorima nakon završene radionice
 • saznaćete zašto je aktivan i vidljiv sponzor ključ uspeha
.
.
.
.
.
RECI NAM SVOJE ŽELJE I POTREBE

 

U zavisnosti od izbora igre, radionica je namenjena različitim grupama.

Pogodan je za:

 • timski rad,
 • timske grupe,
 • proveru stečenog znanja u praksi,
 • vođe
 • projektne menadžere,…

Igre mogu da traju minimum 2 sata ali i do celog dana – u zavisnosti od izbrane teme.

Kompjuterska simulacija se sastoji od tri povezana skupa:

1. Postavljanje okvira i prezentacija scenarija:

Učesnici se upoznaju sa grubom osnovom upravljanja promenama i ADKAR modelom promene ličnosti koji će im pomoći da igraju igru. Učesnici zatim nauče da rukuju platformom i upoznaju se sa skriptom igre.

Predavač predstavlja:

 • promenu sa kojom će se učesnici suočiti,
 • likove u drami
 • spisak radnji koje učesnici mogu da biraju.

2. Kompjuterska simulacija:

Učesnici se suočavaju sa promenom koju im daje igra u grupama. Nakon svakog poglavlja, sve grupe se okupljaju u sredini sobe, predstavljaju svoj napredak i razgovaraju sa instruktorom o postignutom. Ovaj deo podstiče dijalog, diskusiju o različitim opcijama i zamerkama učesnika. Takođe se podstiče povezivanje nalaza učesnika sa njihovim primerima iz stvarnog života.

3. Konačni rezultati, rezime i nalazi:

Posle igre sve grupe predstavljaju svoja dostignuća i sumiraju nalaze. Nakon toga sledi diskusija između učesnika i instruktora o identifikovanim dobrim praksama i izazovima. Učesnici povezuju ono što su naučili sa primerima iz stvarnog života iz poslovnog okruženja. Takođe se podstiče dijalog između učesnika. Konačne nalaze prikupljaju i dobijaju učesnici u obliku dokumenta kao materijal nakon radionice.

Igra

Igra se sastoji od:

 • „Gameboards“. Ovo je krug kroz koji će se kretati likovi i promena.
 • Likovi. To su figurice, kao kod Čoveče ne ljuti se, osim što svaka figurica ima specifične karakteristike, položaj u organizaciji i odnos prema promeni koju simuliramo. Actee platforme nam omogućavaju da dobro upoznamo likove kroz opise čak i pre nego što igra počne. Međutim, tokom igre, svaki pojedinačni lik deli svoje mišljenje ili osećanje sa svakim potezom kako on ili ona oseća u vezi sa radnjom igrača.
 • Brod. U engleskom znamo izraz „onboard“, što znači da se neko slaže sa npr. projekat i pomaže da se to ostvari. Dakle, u igri čamac predstavlja tačku gde se nalazi projekat ili promena prema našim planovima i aktivnostima.

Cilj igre

Cilj igre je da se svi likovi „ukrcaju“ na čamac, i tako postignemo da prate naše planove i aktivnosti na putu ka ciljnom stanju promene.

Kako igrati?

Igra se sastoji od nekoliko poglavlja. Poglavlja mogu logično da slede jedno drugo kroz jedan projekat ili da se menjaju, ili svako poglavlje predstavlja sopstveni izazov za igrače (u zavisnosti od izabrane igre). U svakom poglavlju predstava tako određuje položaj čamca i položaj likova i njihov trenutni odnos prema promenama. Zadatak igrača je da od izabranih

izbora koje nudi poglavlje u igrici odabere onaj ili one za koje misli da će likove na tabli što više približiti ukrcavanju u čamac.

Na svakoj završenoj radnji igra nudi opis događaja i kratka objašnjenja u vidu izvoda iz različitih teorija upravljanja promenama i ljudskog ponašanja. Svaki lik koji na bilo koji način reaguje na akciju igrača daje svoje novo mišljenje ili osećanje, otkrivajući tako igraču svoje viđenje trenutne situacije.

Uslovi za igru ne postoje.

Uslov: Ne postoji uslov za učešće.