SADA DOSTUPAN KAO VIRTUALNA CERTIFIKACIJA, OBUKA SA INSTRUKTOROM

Tokom ovog trodnevnog praktičnog programa, radićete na jednom od vaših stvarnih projekata kako bi teoriju primenili u praksi na licu mesta. Pored toga što će vas učiti o Prosci® metodologiji i ADKAR® Modelu, ovaj program će vas opremiti i znanjem, alatima i podrškom koja će vam biti potrebna da kontinuirano sprovodite uspešnu promenu u vašoj organizaciji.

Prisustvovanje ovom programu će vam pružiti priliku da podelite izazove, rešenja i nalaze ne samo sa sertifikovanim Proscijevim instruktorom već i sa kolegama koji su vam slični kroz jedinstven kolaborativan pristup upravljanju promenom.

Ciljevi učenja

Na kraju programa ćete:

 • Savladati osnove promene i upravljanja promenom i razumeti kako ona poboljšava rezultate organizacije
 • Naučiti kako da primenite Prosci ADKAR® Model kako bi olakšali ličnu promenu
 • Primeniti trofazni Prosci proces na vaš stvarni projekat tokom programa, što će vas naučiti da:
  • Procenite spremnost
  • Identifikujete obuhvaćene grupe
  • Izgraditi holističku strategiju za uticanje na lične prelaze
 • Bićete u stanju da primenite metodologiju i alate za upravljanje promenom zasnovane na istraživanju na bilo koj projekat
 • Bićete u stanju da kolegama i lideru u vašoj organizaciji objasnite vrednost upravljanja promenom i da se pozabavite potrebom za strukturiranim pristupom promenama
 • Napraviti plan upravljanja promenom i izvršiti prezentaciju na stvarnom poslovnom slučaju koji ćete odneti vašoj organizaciji
 • Steći pristup Proscijevoj metodologiji, alatima i materijalima za upravljanje promenom
 • I konačno, postaćete sertifikovani Prosci vršilac upravljanja promenom

Prosci® Sertifikacioni program upravljanja promenom je napravljen da bude po meri bilo kog pojedinca koji je odgovoran da pokrene i upravlja promenom bilo koje veličine u timu ili u organizaciji.

Naročito je koristan:

 • Liderima promene
 • Menadžerima projekta
 • Vršiocima upravljanja promenom
 • Stručnjacima za kontinuirano unapređivanje
 • IT stručnjacima
 • Poslovnim partnerima za ljudske resurse
 • Stručnjacima za razvoj organizacije
 • Članovima projektnog tima

Raspored programa

1. dan

 • Zašto upravljanje promenom?
 • ROI efektivnog upravljanja promenom
 • Prosci® ADKAR® Model
 • Sedam koncepata promene
 • Priprema za promenu: procena spremnosti promene

2. dan

 • Priprema za promenu: građenje strukture tima i procena sponzorstva
 • Upravljanje promenom: kreiranje prilagođenih planova komunikacije i sponzorstva
 • Prezentacije izvršnog plana projekta

3. dan

 • Upravljanje promenom: priprema planova obuke, treninga i upravljanja otporom
 • Jačanje promene
 • Ispit
 • Dodela diploma

Materijali za kurs uključeni u paket:

 • Radna sveska i procena programa
 • Najbolje prakse u upravljanju promenom
 • Vodič za zaposlene za preživljavanje promena
 • Upravljanje promenom: Ljudska strana prom,ene
 • ADKAR: Model za promenu u poslovanju, državnim organima i našoj zajednici
 • Jednogodišnja pretplata na Prosci Practitioner eToolkit za rukovodioce promene

Tokom programa će biti pokrivene sledeće teme:

 • Prosci® ADKAR® Model
 • Sponzorstvo
 • Komunikacija
 • Upravljanje otporom
 • Koncepti promene
 • Povraćaj ulaganja (ROI) u upravljanje promenom

Preduslov: nema

Pripremni radovi:

 1. Završetak pripremnih radova (primićete Paket za pripremne radove (Pre-work Pack) putem imejla nakon što podnesete vašu prijavu)
 2. Dobićete materijale i morate da pročitate:
  • Vodič za Koncepte upravljanja promenom
  • ADKAR®: Model za promenu u poslovanju, državnim organima i našoj zajednici, autor Jeffrey Hiatt (poglavlja 1–9, očekivano vreme čitanja: 1 do 2 sata)
 1. ulogujte se na portal kompanije Prosci

Nedelju dana pre programa, primićete imejl sa adrese portal@prosci.com. Nakon što aktivirate vaš nalog na Portalu, moći ćete da vidite „Practitioner eToolkit“ u polju „Moji resursi“ (My resources).

U polju „Moji resursi“ ćete naći „ADKAR® eLearning module“. Popunite modul, odštampajte izveštaj i unesite ga u program.

Imaćete pristup ADKAR® eLearning modulu tokom 90 dana.

Da biste uspešno učestvovali u programu, trebaće vam

 • Laptop (ne tablet/iPad), kabl za punjenje laptopa, Microsoft Office 2007 ili iznad (Word, Excel i PowerPoint) ili Microsoft 2008 za Mac ili iznad (Word, Excel i PowerPoint), USB priključak (nije šifrovan) ili hab
 • USB stik
 • Primerak vašeg popunjenog izveštaja o pripremnim radovima i o ADKAR® eLearning učenju

Dress code je opušten.

PRONAĐITE VAŠ SERTIFIKACIONI PROGRAM