Bez obzira na veličinu promene, bilo da se radi o primeni male promene u procesu ili strateške promene sa velikim ulaganjima, ljudi su ti koji će je sprovesti u delo. Vaš cilj treba da bude da inspirišete zaposlene i da im pomognete da prihvate vaše planove za promenu. Oni imaju važnu ulogu a ova obuka je napravljena da se pozabavimo brigama zaposlenih i da ih osnažimo da napreduju kroz promene.
Ciljevi učenja

Koristi od ove radionice:

 • Razumeti vrednost promene i naučiti kako na nas različito utiče
 • Naučiti koristiti ADKAR® Model i identifikovati tačke otpora
 • Proveriti ključne principe ljudske strane promene
 • Osnaženo i samouvereno osoblje koje napreduje kroz promenu umesto da se oseća kao žrtva iste
 • Naučiti kako efikasno komunicirati o promeni i kroz promenu
 • Napraviti proaktivne strategije koje će se baviti otporom

Program je koristan za zaposlene koji su pogođeni promenom. Najbolje je da čitav tim koji je obuhvaćen promenom prisustvuje programu zajedno.

Jednodnevni program pokriva:

 • Promena je proces
 • Otpor i emocionalne reakcije na promene
 • Razgovor o pošiljaocima i primaocima poruka
 • Učenje modela Prosci ADKAR®
 • Razvoj vaših akcionih planova

Materijali uključeni u paket:

 • Radna sveska
 • Knjiga Employee’s Survival Guide to Change
 • E-knjiga ADKAR: A Model for Change

Ovaj program pokriva sledeće teme:

 • Razumevanje promene
 • ADKAR® Model
 • Ljudska strana promene i ljudski odgovor na promenu
 • Uloga zaposlenih kako bi promena bila uspešna
 • Lični plan delovanja

Preduslov: nema

Pripremni radovi:

 • Pročitati knjigu
 • Odabrati aktuelnu promenu koja utiče na tim
PREDSTAVLJAJUĆI PROGRAMI